q Asbestattest – ASBESTCONTROLEAsbestattest

Een asbestattest wordt opgesteld na een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie wordt er door de OVAM voor elk gebouw een uniek attest afgeleverd.

Het attest bevat informatie over het al dan niet aanwezig zijn van asbest in een gebouw én dat het gebouw asbestveilig is. Het geeft weer waar het asbest zich bevindt, in welke staat het zich bevindt en advies over hoe het veilig verwijderd of beheerd kan worden.

Waarom een asbestattest?

Pas in 2001 werd het gebruik van asbest in België verboden. Om die reden moeten enkel gebouwen die gebouwd zijn voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Het is belangrijk om gezondheidsrisico’s die door asbest worden veroorzaakt te vermijden. Met het attest kom je te weten welke materialen in je woning asbest bevatten en hoe je jouw woning asbestveilig kan maken.

Wanneer is het verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij overdracht van een woning gebouwd voor 2001.

Vanaf 1 mei 2025 dienen de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen te beschikken over een asbestattest.

Tegen 2032 dient iedere eigenaar van een gebouw of woning gebouwd voor 2001 te beschikken over een asbestattest.

Wie mag het uitreiken?

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie mag een asbestinventarisatie uitvoeren. Hiervoor heeft hij/ zij een verplichte opleiding moeten volgen en moeten slagen voor het examen.

Hoe lang is het attest geldig?

Het asbestattest is standaard 10 jaar geldig.  Indien er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met een hoog risico zal de geldigheidsduur van het attest ingekort worden tot 5 jaar.