q ALGEMENE VOORWAARDEN – ASBESTCONTROLEALGEMENE VOORWAARDEN

UITVOERINGSMODALITEITEN

  • Het attest wordt pas afgeleverd na het ontvangen van de betaling.
  • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de eigenaar en/ of gebruiker van het te inspecteren pand/ terrein op de hoogte is van de inspanningsverplichtingen zoals opgenomen in het opdrachtformulier.
  • De locatie dient tijdens het plaatsbezoek vlot toegankelijk en veilig te zijn. Ruimtes die niet toegankelijk zijn kunnen niet opgenomen worden in de rapportage en dienen achteraf bijkomend geïnspecteerd te worden om het attest te kunnen finaliseren. De verplaatsingskosten en de inspectie-uren die hier bijkomend voor nodig zijn worden verrekend aan 100 € incl. BTW per uur.
  • Indien de inspectieoppervlakte bij het plaatsbezoek hoger blijkt te zijn dan aangegeven, zal er een supplement aangerekend worden in verhouding met de extra te inspecteren oppervlakte.
  • De opdrachtgever dient voldoende verlichting te voorzien zodat de inspectie op een zo goed mogelijk en correcte wijze kan worden uitgevoerd.
  • Volgens het inspectieprotocol dienen de nodige staalnames te worden uitgevoerd. Indien de opdrachtgever dit niet toelaat, zal de asbestverdachte toepassing op het attest als asbesthouden beschouwd worden tot het (eventuele) tegendeel bewezen is.
  • Indien asbest(verdachte) toepassingen zich hoger dan 3,5 m bevinden zullen deze niet worden bemonsterd.
  • De verbintenissen aangegaan door MV Consultancy betreffen inspannings-/middelenverbintenissen.

Geldigheid

Een prijsofferte blijft geldig gedurende 30 kalenderdagen of tot wijziging van de betreffende wetgeving.